Vitomir Č, žrtva i svedok prisilne mobilizacije


Izjave svedoka i članova porodica preuzete iz predmeta br. 4439-99 Prvog opštinskog suda u Beogradu

 

Svedok je izjavio da poznaje J. Mladena i Gojka D. tako što je Gojko bio njegov komšija, a Mladena je upoznao na ratištu.

Iz Hrvatske su došli 1993. godine i imali su hrvatsko državljanstvo.

Poznato mu je da je Gojko davno pre njega mobilisan, jer su živeli u istom mestu, a znao je da je MUP Srbije kupio ljude, dok je Mladena upoznao na ratištu. To je bilo 1995. godine juna meseca. Sva trojica su bila odvedena na Plitvice gde je postojala neka škola gde su bili prozvani , uzeti su im osnovni podaci, dobili su naoružanje i opremu. Tamo su proveli 20 dana, a potom su slati na različita mesta. On, Gojko i Mladen su sve vreme bili zajedno do negde avgusta 1995. kada su se sukobili sa hrvatskom vojskom u Dvoru na Uni, od kada se gubi svaki trag  i Mladenu. Na Plitvicama tih 20 dana su imali obuku pri čemu ih je bilo oko 500 muškaraca. Nakon Oluje su se sa ratišta vratili u Srbiju. Nema nikakvih saznanja o tome šta je sa Mladenom i Gojkom.

Ne zna tačno broj poginulih, jer su se povlačili u etapama, a kako je bio ranjen njega su prevezli. 

1995.