Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava


Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava,  govori o svom iskustvu svedoka prisilnih mbilizacija i dešavanjima u jednoj kasarni u Beogradu, avgusta 1995.

Beograd

1995.