Luka D, svedok


Izjave žrtava I svedoka preuzete iz predmeta 4439/99 Prvog opštinskog suda u Beogradu

Saslušani svedok Luka D. je izjavio da je do 1992. živeo u Hrvatskoj, kada dolazi u Srbiju, putem razmene kuća sa porodicom. Imao je hrvatsko državljanstvo, danas ima državljanstvo Srbije i Crne Gore.

Radeta je prvi put upoznao kada su mobilisani 1995.godine jer su u to vreme bili u Hrtkovcima. Bio je u svom stanu, za Radeta misli da je bio na poslu. Poznato mu je da je Rade živeo u Zagrebu i da je 1992. prodao kuću u Zagrebu i nastanio se u Hrtkovcima. Rade je takođe imao državljanstvo SFRJ-a, a ne zna da li je kasnije nešto regulisao, mada je poginuo.

Mobilisan je tako što je došao policajac i rekao mu da se javi u mesnu zajednicu, a Radeta je prvi put video u OUP-u Ruma. Policajac nije imao nikakav nalog, a bio je u uniformi. Kada su se svi skupili u OUP Ruma bili su prevezeni u vatrogasni dom pri čemu im u MUP Ruma nisu uzimali podatke. U vatrogasnom domu u Sremskoj Mitrovici bilo je nekih 200 muškaraca odakle su autobusima prevezeni do Plitvica. U Sremsoj Mitrovici nisu uzimali nikakve podatke, niti im je zvanično rečeno gde ih vode, osim što su sami naslućivali.

Na Plitvicama ih je bilo na hiljade i tamo su razvrstavani po mestima gde će ko ići. Razvrstavali su oficire vojske pri čemu im nisu uzimali podatke, niti ih popisivali. Prespavali su na Plitvicama jednu noć u nekoj zgradi da bi kasnije bili prevezeni do Knina. U Kninu su prespavali u kasarni i prevezeni su u okolinu Benkovca. Kada su otišli u Benkovce, tamo su dobili oružje i uniforme, tu su im uzeti kompletni podaci i vojne knjižice. U Benkovcima su  bili na straži nekih 10 dana, nakon toga 15 dana u Grahovu. Sve vreme puta Rade i on su bili zajedno. U Benkovcu ih je bilo 10, a u Grahovu je bila čitava Četa. U Benkovcu su bili na stražarskim mestima, a u Grahovu na prvoj liniji fronta. On nije bio ranjen. Nakon vremena provedenog u Grahovu, vraćen je u Benkovce gde je proveo par dana, odakle je pušten jula meseca 1995.godine pri čemu mu je rečeno da ga puštaju zato što je rođen u Srbiji.

Radeta je poslednji put video kada je krenuo za Srbiju, a Rade je zbog problema u grlu otišao da se javi lekaru. Poznato mu je iz razgovora sa drugim ljudima da je Rade verovatno bio na položaju sa još dvojicom ljudi, da je nastradao na stražarskom mestu, najverovatnije ubijen od strane Hrvata.

Poznato mu je da je Rade od porodice imao suprugu Nadu i dva sina od kojih je jedan u vojsci čija imena ne zna. Njegova porodica danas živi u Hrtkovcima. Na ratištu su uslovi bili loši, kontakt sa porodicom vrlo redak pri čemu se Rade čuo sa svojom suprugom.

Hrtkovci

1995.