Dragan B. žrtva i svedok prisilne mobilizacije


Izjave žrtava I svedoka preuzete iz predmeta 5252-04 Prvog opštinskog suda u Beogradu

Svedok B. Dragan je izjavio da je sa tužiocem K. Miletom,  koji mu je brat od strica, došao iz Hrvatske u Ivanjicu, gde su bili smešteni u jednu osnovnu školu.

Dana 22. Ili 23.08.1995.godine, došla je policija MUP-a RS sa spiskovima, te su ih prozivali rekavši im da moraju da krenu sa njima, radi provere neke evidencije u Čačak. Iz Ivanjice je krenulo njih 11. Međutim, uz put se autobus punio, te su u pratnji policije stigli u Erdut,  gde su bili pripadnici Arkanove vojske. Tom prilikom su im uzeli sva lična dokumenta i dragocenosti. Naveo je da su on i Mile bili sve vreme zajedno, s tim što je Mile nakon pet dana iz Erduta otišao za Vinkovce, dok je on ostao još tri dana, i nakon toga je prebačen u Bijelo brdo kod Dalja. Mile se vratio u Ivanjicu 08.11.1995.godine. Naveo je da je u kamp stigao 24.08.1995.godine, a Mirka je prvi put u kampu video 28.08.1995.godine, ali nije mu poznato kada je Mirko stigao u kamp. Video je Lj. Mirka, budući da su Mirkova i njegova majka iz istog sela, tj iz sela Donja Velešina, opština Kostajnica, on se sa Mirkom sreo u kampu u Erdutu. On je prebačen na položaj u selo Bijelo brdo i tamo se nalazio do 03.11.1995.godine, ali mu nije bilo poznato gde je Mirko iz Erduta prebačen.

U Erdutu su bili pripadnici Arkanove garde koji su ih po dolasku u kamp šišali na ćelavo, oduzimali lična dokumenta i dragocenosti. Sloboda kretanja po kampu bila je ograničena. U kampu su dobili uniforme, kao i oružje bez municije. Naveo je da su se viđali u prolazu ili za vreme obroka, budući da su svi jeli u jednoj velikoj menzi.

Ivanjica

1995.