Staša Zajović – aktivistkinja i antimilitaristkinja – Žene u crnom


Nekako su se stopili ti neki geostrateški  veliki interesi,  poravnavanja razna posle genocida u Srebrenici zajedno sa operacijom Oluja i tako dalje...

Scene muškaraca  na granici, prognanika iz Hrvatske je nešto što nam se u glavi i duši urezalo, taj način na koji je ovaj režim bio okrutan prema svojima, za koje kaže da se borio, a onda možemo da zamislimo kakav je bio prema drugima. Jedno od važnih iskustava jeste sa mladićima iz Vukovara koji su došli sa Stevanom, grupa mladića raznih nacionalnosti, koji su odbili u Vukovaru u bilo kojoj vojnoj formaciji, formiranoj ili JNA, da učestvuju. Jedan je bio Slovak, pa onda Hrvati, Stevan je Srbin. On je rekao da se neće nikad vratiti u Vukovar dok bude ikakva opasnost od toga da bude opet odvođen u rat.

Država je organizovala jednu strašnu hajku uz pomoć ovih paravojnih, kako bih rekla,  to su eskadroni smrti, tipa Arkanovci. Oni su išli, blokirali ulice i onda zaustavljali ljude po ulazima i haustorima koji su bili rodom iz Hrvatske ili Bosne i Hercegovine i onda su ih direktno odmah vodili na ratište jer je nedostajalo topovsko meso. To je bilo jako dramatično.

Sve cifre i sve podatke za strukturu ljudi u kampovima davali su Crveni krst i Komeserijat za izbeglice i oni su išli prosto tragom tih informacija i onda su ljude tako odvodili. Te neke prve kolone, prve skupine ljudi koji su dolazili iz Krajine u avgustu, mi smo bili na granici, i onda smo ih pratili po mnogim izbegličkim kampovima i kako su nestajali, zapravo kako im se gubio trag, kako su bili mobilisani, kuda su bežali… Pobune njihove su bile tako odvažne, tako rizične.

Državu to ne zanima, to je poslednje pitanje, to uopšte ne zanima države, niti Međunarodno pravo jer je ono militarizovano. Ono što nas zanima jeste kakve su posledice na žene toga bile, budući da se ta dimenzija ne zna i mi već par godina radimo na tome. Militarizam je povezan i sa siromašenjem žena, sa jednim potpunim lišavanjem bezbednosti i sigurnosti žena u emotivnom, moralnom i svakom drugom pogledu. Posledice su strašne.

Cena rata je više nego visoka za svo civilno stanovništvo.