Nikola N. tužilac


Izjave žrtava I svedoka preuzete iz predmeta 4439/99 Prvog opštinskog suda u Beogradu

Tužilac Nikola N. saslušan u svojstvu parnične stranke izjavio je da se pridružuje iskazu svoje majke i brata i da ne bi imao ništa da doda.

U to vreme je bio maloletan i mahom je boravio kod kuće. Imao je hrvatsko državljanstvo, danas ima poljsko državljanstvo. Državljanstvo Srbije i Crne Gore nije stekao. U Poljskoj je od juna 2002.godine i tamo danas stalno živi.

Osim razgovora između majke i brata on nije direktno učestvovao u čitavoj priči sa odvođenjem oca na ratište.

1995.