Jovica S. tužitelj


Izjave žrtava I svedoka preuzete iz predmeta 4439/99 Prvog opštinskog suda u Beogradu

Tužlac Jovica S. saslušan u svojstvu parnične stranke je izjavio da se pridružuje iskazu svoje majke Jovanke pri čemu dodaje da danas ima državljanstvo Srbije I Crne Gore I da je u Srbiju došao kao izbeglica.

On I otac su radili zajedno tog dana 1995.godine 16.06.  kada je otac otišao  u SUP Ruma kako bi svedočio za nekog prijatelja I tada je od strane SUP-a Ruma I zadržan. Od tada se više nikad nije čuo, ali zna da je sve to bilo strašno od samog trenutka odlaska na ratište. Nema nikakva saznanja više od onoga što je rekla majka. Otac je imao ličnu kartu, ali ona je zadržana  I nije vraćena, a što se tiče vojne knjižice, ona je kod njih. Otac sa sobom nije nosio vojnu knjižicu, jer mu nisu dozvolili da se vrati kući, kao ni da se pozdravi.

Sve što se dešavalo sa njegovim ocem je vrlo teško podneo. Kasnije je imao kontakt sa nekim čovekom ali on nije znao detalje, jer su ih razdvojili. Danas ima svoju porodicu I živi u Rumi sa ostalim članovima porodice S.

Ruma

16.06.1995.