Jelena T. tužiteljka i svedokinja


Izjave žrtava I svedoka preuzete iz predmeta 4439/99 Prvog opštinskog suda u Beogradu

Tužiteljka Jelena T. saslušana u svojstvu parnične stranke je izjavila da je sa svojom porodicom živela u Obilićevu u Virovitici, imala hrvatsko državljanstvo, a u Srbiju dolaze 1992.godine gde se nastanjuju u Nikincima u kući koju su dobili na osnovu razmene. Podnela je zahtev za državljanstvo Srbije i Crne Gore. U domaćinstvu su živeli njen, sad pokojni, otac Dušan, majka Radojka, braća Milan i Mirko, snahe Biljana i Vera i njihova deca.

Bila je prisutna kada su dvojica policajaca OUP-a Ruma došla naoružana, bez naloga, u dvorište njihove kuće u Nikincima i odvela braću Mirka i Milana u mesnu kancelariju, a potom u Mitrovicu. Brata Mirka su pustili, dok Milana nisu i poznato joj je da je bio na Plitvicama i Kninskom ratištu jer su se čuli telefonom. Svaki trag mu se gubi 04.08.1995.godine padom Knina. Ima saznanje od ljudi koji su bili sa Milanom da je stradao od hrvatske vojske i poznato joj je da je bio u specijalnoj jedinci Druge gardijske.

Danas nije udata i živi u istom domaćinstvu.Teško je podnela gubitak brata, jer joj nisu dali ni da se sa njim pozdravi kada su ga odvodili.

Nikinci

1995.