Barbara N, supruga prisilno mobilisanog


Izjave žrtava I svedoka preuzete iz predmeta 4439/99 Prvog opštinskog suda u Beogradu

Tužiteljka Barbara N. saslušana u svojstvu parnične stranke je izjavila da je sa suprugom Ljubomirom i sinovima živela pre dolaska u Srbiju, u Osjeku. (…) 1991.godine sa decom je došla u Srbiju jer je tada već počinjao rat i tu su imali status izbeglih lica. Privatno su se nastanili kod rođaka i nisu boravili u izbegličkim kampovima.

Muž je došao kasnije 1993.godine, tako da su se svi nastanili u Novom Sadu. Ni suprug, ni ona, ni deca, nisu sticali državljanstvo Srbije i Crne Gore. 1993. je dobila ličnu kartu u Novom Sadu i više nije imala status izbeglice, već stalno nastanjenog lica – stranca. Deca i suprug su imali izbeglički status. Suprug je mobilisan 13.06.1995.godine i to tako što je njegovo vozilo u kome se sam nalazio zaustavljeno na Futoškom putu od strane policajca i on je odveden u GSP. Ona se nalazila kod kuće i kako nisu imali telefon njoj nije mogao da se javi, već se javio sinu koji je bio zaposlen kod njihovih prijatelja. Sutradan je otišao u Sremsku Mitrovicu. Tamo se nalazio neki vatrogasni dom i jedna grupa ljudi u crnim uniformama. Supruga nije videla, stajao je samo autobus u kome je bio 8 – 12 mladih ljudi. Kontaktirala je sa nekim ljudima i pokušavala da dobije informacije šta je sa njenim suprugom, čak su i puške upirali u nju, a čini se da je Komandir rekao da ako nije sposoban da će se vratiti. Nakon toga je otišla do vojnog odseka Novi Sad i tamo dobila informaciju da nije odveden od strane vojske, već od strane SUP-a. Posle je dugo čekala za neke informacije, a suprug se prvi put javio iz Bruvna, a potom iz Knina. Nije imala direktan telefonski kontakt sa njim jer u to vreme nisu imali telefon, već se preko prijatelja javljao i prenosio poruku da mu pošalju novac i neki paket. Suprug se kasnije javljao sa Željave i to je sve bilo u periodu od nekih mesec i po dana.

Kasnije je počela akcija „Oluja“ i od tada više nikakav kontakt nisu imali sa njim, niti zna šta se dogodilo. Kada bi se suprug javio prijatelju nije mu govorio detalje, osim nekih osnovih i kratkih razgovora. Pokušala je da dobije informacije o svom suprugu, svaki dan je dolazila u Crveni krst u Beograd, ali nikada nije dobila pouzdane informacije. Suprug se danas vodi kao umrlo lice, a poznato joj je od strane drugih ljudi da su u jednom trenutku bili napadnuti od strane hrvatskih i muslimanskih formacija i to na Željavi gde se u stvari nalazio na ratištu. Od prijatelja Save J. je čula, koji je poslednji video njenog supruga, da je jedan deo grupe zarobljen od strane muslimanskih formacija, a drugi deo gde se nalazio suprug je pokušao da pobegne, ali očigledno u tome nisu uspeli. Iz Srbije za Poljsku je otišla 2002.godine i tamo stalno živi sa sinovima.

Sinovi sa ocem nisu imali nikakav kontakt osim tog poziva kod prijatelja. Suprug je kod sebe kada su ga odveli imao izbegličku legitimaciju.

Novi Sad

1995.