Zdravko K. svedok prisilne mobilizacije


Izjave žrtava I svedoka preuzete iz predmeta 5252-04 Prvog opštinskog suda u Beogradu

Svedok Zdravko K. je izjavio da se sreo sa ovde tužiocem K. Đurom u stanici policije u Vranju, dana 24.08.1995.godine, kada ih je sve policija privela bez ikakvog obrazloženja. Tom prilikom su se skupile žene i deca, koje su napravile galamu, nakon čega su ih pustili, ali im je rečeno da moraju da dođu u stanicu policije sledećeg dana u 7 časova, ujutru, što su oni i uradili.

Nakon toga su ih smestili u autobuse bez obrazloženja gde ih i zbog čega vode. U autobusu su se nalazila dva policajca naoružana puškama, a autobus su pratila policijska vozila. Tek kada su stigli u Erdut shvatili su gde su i zbog čega su odvedeni.

Kada su se otvorila vrata autobusa, rečeno im je da za 15 sekundi moraju da izađu, te je njih 50-tak istrčalo iz autobusa, a ko je zaostao dobio je batine. U Erdutu su ih sačekali pripadnici Arkanove vojske, potom je sledilo šišanje do glave, uzimanje svih ličnih dokumenata i dragocenosti. Jedino su mogli da zadrže venčane burme. Naveo je da je tu proveo nekih pet do šest dana, a nakon toga je otišao u Gaboš između Osjeka i Vinkovaca, dok je Đuro ostao u Erdutu i bio je raspoređen u kuhinji jer on nije bio vojno sposoban, a nije služio ni redovnu vojsku.

Naveo je da prilikom privođenja, njima nije predat nikakav pismeni nalog.

Vranje

24.08.1995