Nada K. svedokinja


Izjave žrtava I svedoka preuzete iz predmeta 5252-04 Prvog opštinskog suda u Beogradu

Svedok Nada K. izjavila je da je tužilac K. Đuro njen suprug, da su se nakon dolaska iz Hrvatske smestili u kolektivni centar „Vrtić u Vranju“. 

Dana 24.08.1995.godine u ranim jutarnjim časovima, došla su četiri pripadnika MUP-a sa spiskovima, te su prozivali sve vojno sposobne muškarce. Neki su uspeli da pobegnu kroz prozor, neki su ostali. Rečeno im je da moraju da pođu u vojni odsek radi neke provere. Svi su pošli onako kako su bili obučeni. U toj grupi je bio i  njen muž, ovde tužilac.

Navela je da su se žene i deca muškaraca koji su bili odvedeni, uputili u stanicu policije, međutim tamo nisu hteli da ih puste unutra. Na njihovo insistiranje otvorili su im vrata, te su videli predsednika opštine i pripadnike MUP-a RS kako muškarcima koji su odvedeni drže govor da moraju da idu na ratište. Pošto su se muškarci pobunili i jedan upitao šta će se dogoditi ako neće da ide, policajac mu je odgovorio da će dobiti metak u čelo i to odmah.

Odvezli su ih autobusima, a tek nakon nekih mesec dana saznala je da joj se muž nalazi u Erdutu i to od jednog poznanika koje je takođe bio tamo, ali koga su zbog bolesti pustili. Takođe je saznala da obavlja poslove u kuhinji.

Muž joj se konačno vratio 06.12.1995.godine, od ličnih dokumenata je posedovao jedino ličnu kartu koja je ostala u Erdutu jer mu nije vraćena.

Vranje

24.08.1995.