Jovan K. žrtva i svedok prisline mobilizacije


Izjave žrtava I svedoka preuzete u originalu iz predmeta 5252-04 Prvog opštinskog suda u Beogradu

 

Svedok K. Jovan je naveo da je dana 24.08.1995.godine lišen slobode od strane pripadnika MUP-a RS bez ikakvog pismenog naloga, te da je prebačen autobusom sa još 20 do 30 ljudi u Erdut, gde su ih dočekali pripadnici Arkanove vojske.

Još prilikom izlaska iz autobusa su dobili batine, a potom su ih odmah postrojili, ošišali, uzeli im lična dokumenta i dragocenosti. Sledećeg dana su čuli da stiže „paket“ što znači da je dolazio još jedan autobus sa ljudima, a to je je bilo dana 25.08.1995.godine.

Tom prilikom je video kako iz autobusa izlazi S. Đorđe, ovde tužilac, koji su potom prošli isti tretman. Naveo je da su on i S. Đorđe u Erdutu proveli neka tri dana zajedno, viđali su se samo u prolazu, nisu smeli da razgovaraju. Nakon toga je on otišao dalje u Šidske Banovce, na položaj, a šta se sa S. Đorđetom dalje dešavalo nije mu poznato

24.08.1995