Dušanka G. svedokinja


Izjave žrtava I svedoka preuzete iz predmeta 5252-04 Prvog opštinskog suda u Beogradu

Svedok G. Dušanka je izjavila da je dana 15.08.1995.godine, sa suprugom, a ovde tužiocem G. Stojanom, izbegla iz Hrvatske, te da su došli u Rumu, zajedno sa njegovim roditeljima, gde su se prijavili u Crveni Krst.

Oko 13,30 časova, u kuću u kojoj su bili smešteni, došla su dva naoružana uniformisana policajca tražeći njenog supruga. Tom prilikom nisu hteli da joj kažu zbog čega ga traže. Supruga su joj odveli bez ikakvog obrazloženja, gde I kuda ga vode, a nije mu bio uručen nikakav pismeni dokument. Tek nakon deset dana od odvođenja suprug joj se javio telefonom, rekavši da se nalazi u Slavoniji I od tada se javljao možda jednom mesečno, a konačno se vratio negde 12.12.1995.godine.

Kada se suprug vratio kući, primetila je da je fizički bio slab, da je bio mnogo nervozniji nego ranije, a I sluh mu je bio oštećen.

Ruma

15.08.1995.