Slađana S. tužiteljka


Izjave žrtava I svedoka preuzete iz predmeta 4439/99 Prvog opštinskog suda u Beogradu

Tužiteljka Slađana S. saslušana u svojstvu parnične stranke je izjavila da je danas udata i ima supruga sa kojim živi privatno. U vreme dolaska u Srbiju je imala hrvatsko državljanstvo, a danas ima državljanstvo Srbije i Crne Gore.

Pridružuje se iskazu svoje braće i majke i sa ocem nije imala nikakvih kontakta od dana kada je otišao, a tada je ona bila na poslu. Kada je došla sa posla, oca su odveli na ratište i pretpostavlja da je stradao od hrvatskih ili muslimanskih formacija.

Nije se ni jednom čula telefonom dok je on bio živ na ratištu i vrlo je teško podnela gubitak svog oca, kao i način na koji je stradao.

Ruma

16.06.1995.