Rajko V. tužilac


Izjave žrtava I svedoka preuzete iz predmeta 4439/99 Prvog opštinskog suda u Beogradu

Tužilac Rajko V. saslušan u svojstvu parnične stranke izjavio je da je sa suprugom Bosiljkom sve vreme živeo, a i danas živi u Bosni i da ima njihovo državljanstvo. U Srbiju nisu dolazili, osim kada su bili u bekstvu.

Njegov sin Rade, snaja i unuci su došli 1992.godine u Srbiju, tu se nastanili i danas žive, osim što je Rade mobilisan, a sve što zna je iz priče njegove snaje Nade. Sa Radetom nije imao direktne kontakte, a ni supruga. Saznao je da je on stradao, a snaja je rekla da je bila u Zagrebu jer su otkrili njegovo telo.

Ima još jednog sina Branka rođenog 1960.godine. Zbog gubitka sina je doživeo veliki šok, a supruga je bila mesec dana u bolnici zbog srca. Na ime gubitka sina nisu dobili nikakvu naknadu.

Hrtkovci