Novica S. tužilac


Izjave žrtava I svedoka preuzete iz predmeta 4439/99 Prvog opštinskog suda u Beogradu

Tužilac Novica S. saslušan je u svojstvu parnične stranke je izjavio da se u potpunosti pridružuje iskazu svoje majke i brata pri čemu dodaje da od dana kada je otac odveden više nije imao nikakvog kontakta sa njim. Raspitivali su se, ali nisu mogli ništa da saznaju, ni kako je stradao, ni gde, osim što je odveden 16.06.1995.godine.

Prilikom dolaska u Srbiju je imao hrvatsko državljanstvo, a danas nema državljanstvo Srbije i Crne Gore. Živi u porodičnoj kući u Rumi sa svojom porodicom i ostalim članovima porodice S.

Ruma

16.06.1995.