Nada V. tužiteljka


Izjave žrtava I svedoka preuzete iz predmeta 4439/99 Prvog opštinskog suda u Beogradu

Tužiteljka Nada V. saslušana u svojstvu parnične stranke je izjavila da je sa porodicom živela i radila u Zagrebu do 1992.godine pri čemu su imali bosansko državljanstvo. U Srbiju dolaze 1992.godine kao izbegla lica i nastanjuju se u Hrtkovcima privatno. Po kolektivnim i izbegličkim Centrima nisu bili. U Hrtkovcima su se nastanili ona, suprug Rade i dvoje dece, Goran rođen 01.08.1982.godine i Bojan rođen 04.01.1990.godine. Danas ona i deca imaju državljanstvo Srbije i Crne Gore koje su dobili 2000.godine.

Njen suprug je sa  posla iz preduzeća od strane policije odvezen, ali je pre toga doveden kući pri čemu je ona plakala i pitala gde ga vode, oni su rekli na informativni razgovor u Sremsku Mitrovicu. Bila su dvojica policajaca OUP-a Ruma, naoružana, koji nisu imali ni nalog, ni poziv, osim što su rekli da vode supruga na informativni razgovor. Suprug je poneo ličnu kartu, vojnu knjižicu i svoj lični pribor.

Ljudi koji su bili zajedno sa Radetom su joj ispričali da je on odvezen autobusom do Plitvičkih jezera i tamo je dobio raspored za Benkovac. Na Plitvičkim jezerima je prenoćio i bio je na prvoj liniji fronta. Poznato joj je da je bio artiljerac. Prvi kontakt nakon odvođenja Radeta bio je nakon 5 dana kada se on javio telefonom pri čemu je rekao da je na prvoj borbenoj liniji na odbrani sela. Kasnije je imala još dva telefonska razgovora i poznato joj je da je išao na liniju fronta Grahovo.

04.08.1995.godine je bio pad Krajine i njoj je rečeno da je Rade ostao u rovu u Tinskim Lišanima, ali on nije bio u rovu, već je nastradao od strane hrvatske vojske i do danas nema nikakvog saznanja o njemu. Rade bi, kada su se čuli, pričao da su uslovi strašni, da je na prvoj borbenoj liniji  i da je izložen pucnjavi.

2001.godine su je pozvali u Zagreb tvrdeći da su pronašli njegovo telo, ali je videla samo kosti pri čemu je rečeno da je lična karta u Hagu, a ostala dokumenta nije dobila i nije videla. Jedini kontakt je imala sa svedocima koji su saslušavani, a na okolnost Radetovog boravka na ratištu i stradanja.

Hrtkovci