Mirko T. tužitelj


Izjave žrtava I svedoka preuzete iz predmeta 4439/99 Prvog opštinskog suda u Beogradu

Tužilac Mirko T. saslušan u svojstvu parnične stranke je izjavio da je sve vreme živeo u zajedničkom domaćinstvu sa bratom Milanom, do dolaska u Srbiju, u selu Obilićevo u Hrvatskoj, a potom u zajedničkom domaćinstvu u Nikincima.

Seća se kako je brat Milan mobilisan, da su se nalazili u dvorištu kuće kada su došli pripadnici OUP-a Ruma i odvezli ih u mesnu kancelariju Sremska Mitrovica. Rekli su da ih vode samo na neki dogovor u Mesnu zajednicu, a nisu imali nikakav nalog za odvođenje. Bili su u SUP-u Mitrovica kada im je rečeno da jedan od njih dvojice može da se vrati, a drugi da ide na ratište pri čemu je brat prihvatio da ode on, jer je bio bolestan, ni vojsku nije služio. Oni su bili vrlo nekorektni, nisu dozvolili ni da se pozdrave. Dalje mu nije poznato šta se sa bratom dešavalo, osim ono što je već rekla Biljana, a čuli su se samo telefonom.

Naveo je da ima porodicu, oženjen je i ima dvoje dece i svi zajedno žive u Nikincima. Vrlo teško je podneo gubitak brata, a od ljudi koji su bili sa njim saznao je da je stradao na položaju i od tada nije bilo glasa o njemu. Poznato mu je da je bio na Kninskom ratištu, a pre toga na Plitvicama.

Podneo je zahtev za prijem u državljanstvo Srbije i Crne Gore.

Nikinci

20.06.1995.