Jovanka S. tužiteljka


Izjave žrtava I svedoka preuzete iz predmeta 4439/99 Prvog opštinskog suda u Beogradu

Tužiteljka Jovanka S. saslušana u svojstvu parnične stranke je navela da je u svojstvu izbeglice u Srbiju došla 1991.godine sa porodicom koju čine deca S. Jovica, S. Novica, S. Slađana, svekrva S. Marija i pokojni suprug S. Nikola. Nastanili su se u Rumi u kući gde i danas žive, jer je to bila njihova kuća. Kada su došli u Srbiju imali su hrvatsko državljanstvo, danas ona ima državljanstvo Srbije i Crne Gore koje je dobila 1997.godine. U kući danas žive ona, njena deca Jovica, Novica i Slađana sa svojim porodicama, kao i svekrva  Marija S. Svekrva je lošeg zdravstvenog stanja, teško pokretna, rođena 1926.godine.

Suprug S. Nikola je odveden 16.06.1995.godine. Iz privatnih razloga je otišao u SUP Ruma i tada je zadržan od strane policajca. Imao je ličnu kartu. Tog dana nisu rekli zašto su ga zadržali, mada se suprug javio telefonom i kako tog dana nije bila kod kuće kontaktirao je sutradan pri čemu je rekao da čuva sinove. Javio se nakon 3 dana i rekao da mu je neophodan novac, javljao se iz mesta Bruno i to 15-ta Lička laka četa. Nakon tog razgovora sa suprugom nije imala kontakt. Nije više znala šta se dešava sa suprugom.

Avgusta 1995.godine su saznali da se suprug borio u okolini Bihaća i pošto nije hteo da se preda stradao je od muslimanskih formacija. Na mnogo mesta su se raspitivali, ali nisu dobijali nikakve pouzdane informacije o suprugu. Jedino što je imala je bio kontakt sa ljudima koji su došli na adresu njihove kuće 5. Ili 6. avgusta meseca 1995. I rekli da je suprug čuvao aerodrom na Željevi, pri čemu su oni došli da vide da li je stigao, ali ništa drugo nisu rekli.

Ruma

16.06.1995.