Dobrija J. tužiteljka


Izjave žrtava I svedoka preuzete iz predmeta 4439/99 Prvog opštinskog suda u Beogradu

Tužiteljka Dobrija J. saslušana u svojstvu parnične stranke je izjavila da je rođena u Srbiji i da je u Srbiji živela do udaje, do 16-te godine, a potom odlazi u Zagreb, gde je prvo sa porodicom živela u Zagrebu, a potom u Banja Luci. Takođe ima državljanstvo Republike Srpske i pridružuje se reči svog supruga Svete.

Sa sinom se, dok je bio na ratištu, dva do tri puta čula jer je on više kontaktirao njihovu snaju. Navela je da je bio na ratištu u Krajini – Plitvicama i ništa drugo nije pričao sem da čuvaju njegovu ćerku, a njihovu unuku. Sin je rođen u Zagrebu, a profesionalno se bavio fudbalom.

 

 

Užice

15.06.1995.