Program pod nazivom Neispričane priče nastao je iz potrebe da se 
osvetle bitni slučajevi masovnih kršenja ljudskih prava koji su se 
desili na teritoriji Vojvodine tokom devedesetih godina prošlog veka, 
ali  i ukaže na hrabre poteze pojedinaca u tom periodu.
Svaka od pojedinačnih priča predstavlja zbir individualnih iskustava 
različitih aktera prenetih u  pisanoj, audio ili video formi. Pored 
izjava, u okviru svake priče predstavljeni su i medijski dokumenti 
vezani za određene događaje, zvanični državni dokumenti, sudski spisi i 
slična faktografska građa koja doprinosi razumevanju konteksta u kome su 
se ti događaji odigrali.
Web platforma Neispričane priče i informacije koje kao svojevrsna 
medijateka ona nudi premostiće jaz između nedostpnosti informacija koji 
govore o različitim kršenjima ljudskih prava u Vojvodini i 
nezainteresovanosti medija za ove teme sa jedne strane I potrebe 
razvijenog građanskog društva da takve događaje pamti.  Neispričane 
priče kao svoj osnovni cilj imaju dekonstrukciju zaborava i očuvanje 
sećanja na bitne događaje iz bliske prošlosti u kolektivnoj memoriji 
stanovništva kao jedan od osnovih preuslova neponavljanja. Svojevrstan 
edukacioni alat koji predstavlja sama platforma najveću vrednost nosi u 
različitosti dokumenata koje nudi i mogućnosti njene baze da se iznova 
obnavlja, širi I upotpunjuje.
Duboko verujemo da program Neispričane priče, projekti koji se trenutno 
realizuju u okviru njega, ali i oni koji nas  očekuju u narednom periodu doprinose izgradnji odgovorne kulture sećanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Vojvođanski građanski centar 

O programu 'Neispričane priče'

Priča o prisilnim mobilizacijama civila izbeglih iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine na teritoriji Vojvodine i Srbije tokom devedesetih godina.

DETALJI

Priča o proterivanju hrvatskog stanovništva iz Vojvodine tokom devedesetih godina

DETALJI